Yabancı Öğrenciler için Vize ve Kayıt İşlemleri  

Yabancı Öğrenci Vize Kayıt İşlemleri

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VİZESİ (TÜRKÇE KURSU) VİZE VE İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİ ( Türkçe Kursu ) VİZE İŞLEMLERİ

Türkiye’ de Türkçe öğrenimi görmek isteyen yabancı öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Temel Akademi Türkçe Kursu’ ndan veya diğer Dil kurslarından alınan kabul belgesi (davet mektubu/akseptans) ile durumlarını belgelemeleri halinde "Türkçe Dil Kursu" giriş vizesi dış temsilciliklerimizce verilmektedir.

Turkish Language Course ( Türkçe Kursu) ile öğrenci vizesi (1 yıllık) alabilmeniz için Türkçe Kursumuz’a başvurarak veya Yurt dışından davet mektubu (akseptans) almanız gerekir ”

Davet mektubu (akseptans) için gerekli belgeler

  1. Pasaport

  2. 1 adet fotoğraf

Kurumumuzun Banka ve Hesap Bilgileri 

Hesap Sahibi     : Temelakademi Eğitim Danışmanlık ve İstihdam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Banka Adı         : Yapı Kredi Bankası

Şube                    : Maltepe Şubesi

Şube Kodu         : 206

Hesap No          : 49324261

IBAN                 : TR78 0006 7010 0000 0049 3242 61

 

Türkçe Dil Kursuna Katılacaklar için İkamet izin (oturma izini) işlemleri

11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre İkamet izni çeşitleri

MADDE 30

(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

  1. Kısa dönem ikamet izni

MADDE 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

1. Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- "Türkçe Dil Kursu" / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile  Temel Akademi Türkçe Dil Kursu’ na kesin kayıt yaptırmaları gerekir.

2. Alacakları öğrenci belgesi ve diğer istenilen belgelerle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (http://www.goc.tr) web sayfası içinde belirtilen (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) linkten RANDEVU alması gerekir. Alınan randevu gün ve saatinde "HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO:64/ 34091 FATİH / İSTANBUL" adresteki Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurması gerekir.

3.Türkiye'ye Turizm Amaçlı olarak gelenler kişiler Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse vize süresi bitmeden amacına uygun ( Türkçe Dilli Öğrenmek veya Türkçelerini geliştirmek için ) Türkçe Dil Kursumuza Kayıt olmaları halinde bir yıl ( Türkçe Öğrenmek ) alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci olarak ikamet izni (oturma izni ) alabilmektedirler. durumu yukarıda belirtiğimiz gibi olan kişiler Temel Akademi Türkçe Dil Kursumuza kayıt yaptırarak bir yıl ikamet izni (oturma izni) alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan)

4 Türkiye'de bir yıllık  Türkçe Dil Kursumuzda Kayıtlı olan Öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmeleri durumunda ikamet izinleri bitimine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada;

Önlisans için

2 yıl,

Türkçe Dil Kursları için : 1 yıl 

Olmak üzere olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğü’ ünce düzenlenmektedir.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri 4 - 6 - 8 aylık veya birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / İstanbul İl Müdürlüğüne başvuru sırasında istenilen belgeler;

1. Temel Akademi Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,(öğrenci belgesi)

2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname..vb.) belge,

5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

7.Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.

Ülkemize giriş yaptıkları itibarı ile  Türkçe Dil Kursu’ na kayıt yaptırmaları gerekir.

Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesine 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Göç İdaresi İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.

Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Göç İdaresi İl Müdürlüğüne Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir

Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne makamlarımıza bildirilmektedir.

4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

ÖĞRENCİ KAYITLARININ SİLİNECEĞİ VE İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR

Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

 

ÖĞRENCİ YAKINLARI REFAKATLERİ

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde  6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ

Yabancı Öğrenciler için genel sağlık sigortası 11 nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6458 sayılı yabancılar ve uluslar

arası koruma kanunununa göre  İkamet alacak öğrenciler için;

Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No varsa gerek yoktur.) Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir.

Maltepe YOS Kursu
Yabancı Öğrenci Sınavı Kursu